Højskov, skov af højstammede træer, se skovdyrkning.