Højpolymer, stof, der består af polymerer med høj relativ molekylmasse. I almindelighed anses en lineær polymer af en given type for højpolymer, hvis dens fysiske egenskaber ikke ændres væsentligt med den relative molekylmasse.