Højdevinkel, en linjes vinkel med vandret. Komplementvinklen kaldes zenitdistancen. Højdevinkler måles vha. vertikalkredsen på en teodolit. Højdevinkler indgår bl.a. i bestemmelse af højdeforskelle ved trigonometrisk nivellement, i astronomiske målinger og i reduktion af skrå afstande til vandrette afstande i flyfotos.