Hældningskoefficienten, eller stigningstallet, for en ret linje i en euklidisk plan er et mål for, hvor meget linjen hælder i forhold til x-aksen (1. aksen) i et almindeligt, retvinklet koordinatsystem i planen. I et sådant koordinatsystem har en ret linje, der ikke er parallel med y-aksen (2. aksen), ligningen y = ax+b, hvor a er hældningskoefficienten for linjen; a er lig med tangens til den vinkel, som linjen danner med x-aksen. For a = 0 er linjen parallel med x-aksen.