Hækmotor, motor anbragt bagest i en bil. Ved at anvende hækmotor anbringes en stor del af vægten over de drivende hjul, man undgår en lang transmissionsaksel og får en billigere konstruktion. Den store vægt langt bagude giver imidlertid bilen uheldige dynamiske egenskaber, bl.a. en tilbøjelighed til ustabil kørsel ligeud samt overstyring i sving. Da kørehastighederne efter 1960 steg voldsomt, opgav størstedelen af bilindustrien efterhånden hækmotorbiler.