Hårdt tag, inden for brandforsikring et tag, der er udført af et ikke brændbart materiale, fx beton, cement, eternit®, glas, metal, skifer, tagpap eller tegl, i modsætning til et blødt tag, der består af letantændelige materialer, fx strå eller rør.