Hårdhed, mål for vands tilbøjelighed til at bundfælde sæber af calcium og magnesium. En dansk hårdhedsgrad (1 °dH ≈ 0,178 mmol/l) svarer til et indhold af 10 mg CaO/l (indhold af MgO omregnes efter molvægtene). Den totale hårdhed angiver det totale indhold af CaO og MgO, den forbigående hårdhed svarer til det indhold, der forsvinder ved kogning, idet det bundfældes som carbonat (kedelsten), og den blivende hårdhed svarer til det, der bliver tilbage efter kogning. Se også grundvand og vand.