Gummi-acceleratorer, vulkaniseringshjælpestoffer, der tilsættes gummi i små mængder sammen med et vulkaniseringsmiddel for at fremme vulkaniseringen og/eller forbedre den vulkaniserede gummis fysiske egenskaber.