Guidelines, (af eng. guide + line linje), retningslinjer.