En grundmur er en mur, der er opført helt igennem af (mur)sten til forskel fra fx bindingsværk.