Groft uforsvarlig adfærd er en adfærd, som kan karakteriseres som sløseri, der er præget af ligegyldighed i forbindelse med fx opbevaring af ens pinkode. Dette sløseri kan få økonomiske konsekvenser for kortindehaveren efter Betalingslovens § 104, stk. 4, nr. 3 ved tredjemandsmisbrug af betalingskortet, "at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse".