Gravfred, fred, der ydes den dødes hele legeme eller rester heraf og det sted, hvor den døde hviler, på en kirkegård, i en urne eller andetsteds. Krænkelse af gravfreden er forstyrrelse af bisættelsesstedet, herunder gravsten eller beplantning, og strafbar efter Straffeloven § 139. Ældre grave er desuden beskyttet af lovgivning om fortidsmindebeskyttelse.