Gravegange, spor efter gravende dyr; fra marine aflejringer kendes mange former for fossile gravegange, se sporfossiler.