Gravør, (af fr. graveur, af graver 'indridse'), håndværker, der er specialiseret i at fremstille gravering. Uddannelsen til gravør er en erhvervsuddannelse til metalsmed med specialet gravør. Indtil 1998 hørte specialet under ædelsmeduddannelsen.