Granodiorit, (af lat. granum 'korn' og diorit), plutonisk magmabjergart, der består af kvarts (20-60%), plagioklas (udgør 65-90% af feldspatterne), hornblende og biotit. Granodiorit er en udbredt bjergart i bjergkædernes batholither, se bjergarter.