Gram, (af gr. gramma 'bogstav', her i bet. 'lille lod'), forkortelse g, måleenhed for masse lig med 1/1000 kilogram. Gram er en af de tre grundenheder i cgs-systemet og anvendes i SI-systemet med præfikser, fx mg og μg, til angivelse af decimale multipla af grundenheden kilogram. Se også kilogram.