Grønne kurser, særlige valutakurser, som kun bruges inden for EU's landbrugspolitik. Landbrugspriserne fastsættes i en fælles enhed, ECU, men omregnes til den nationale valuta ved hjælp af de grønne kurser. Denne sondring mellem markedskursen og de grønne kurser gør det muligt for et land at devaluere sin valuta, uden at det behøver at føre til ændringer i landbrugspriserne.