Gråpil, Salix cinerea, op til 6 m høj busk i pilefamilien med grene, der er gråfiltede, dvs. matgrå med et tæt dække af små, fine hår, og ellipseformede blade, der på undersiden er tæt gråfiltede, på oversiden dunhårede. Den forekommer på fugtig bund i moser, ved å- og søbredder, skovbryn mv. og er formentlig den almindeligste pileart i Danmark.