Gourmand, grovæder, person, som er overdrevent optaget af at spise især god mad.