Godsinspektør, lederen af et gods' økonomi og administration; fra sidste halvdel af 1700-t. brugt som afløser for betegnelsen ridefoged. Godsinspektøren, der ofte havde en juridisk uddannelse, tog sig af forholdet til fæstere og lejere og varetog de offentlige forvaltningsmæssige opgaver, der dengang henlå under godserne. En godsinspektør varetager i dag den daglige økonomiske ledelse på store landbrugsbedrifter. Se også gods.