Godkendt forvaltningsafdeling, afdeling, der er knyttet til et pengeinstitut for at varetage særlige opgaver, herunder forvaltning af umyndiges midler og af båndlagt arv. Oprettelse af en forvaltningsafdeling kræver godkendelse fra Civilstyrelsen, som også fører tilsyn med afdelingerne. Der gælder særlige regler om midlernes investering og anbringelse i værdipapirer.