god skik for forsikringsselskaber

Artikelstart

God skik for forsikringsselskaberne (forsikringsdistributører) er, at forsikringsdistribution skal drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis inden for forsikringsområdet, se Lov om finansiel virksomhed § 43. Finanstilsynet kan tage sager vedrørende overholdelsen af god skik og den udstedte bekendtgørelse for god skik for forsikringsdistributører op af egen drift. Finanstilsynet kan endvidere tage sager op efter anmodning fra Forbrugerombudsmanden.

En forsikringsdistributør skal i sin handelspraksis over for forbrugerne udvise god erhvervsskik.

En finansiel virksomhed, som en forsikringsdistributør, må fx ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, hvis dette er egnet til mærkbart at forvride kundernes økonomiske adfærd på markedet. Markedsføring, som i sit indhold, sin form eller den anvendte fremgangsmåde er vildledende, aggressiv eller udsætter kunderne for en utilbørlig påvirkning, og som er egnet til mærkbart at forvride deres økonomiske adfærd, er ikke tilladt.

Forsikringsdistributøren må i sin handelspraksis ikke benytte chikane, ulovlig tvang, vold eller utilbørlig påvirkning, der er egnet til væsentligt at indskrænke forbrugerens valgfrihed i forbindelse med et produkt.

God skik-reglerne er offentligretlige regler. Et forsikringsselskabs overtrædelse af reglerne om god skik indebærer således ikke uden videre, at den konkrete forsikringsaftale mellem forsikringsselskabet og forsikringstageren er ugyldig og dermed kan tilsidesættes. Manglende overholdelse af god skik-reglerne vil dog kunne have en afsmittende effekt på visse civilretlige forhold. Disse spørgsmål afgøres først af Forsikringsankenævnet, og i den sidste ende af domstolene.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig