God presseskik, sammenfatning af de til dels uskrevne regler og principper, som massemedierne ifølge Medieansvarsloven skal overholde, når de indsamler stof og offentliggør artikler, udsendelser mv. Reglerne er et supplement til Straffelovens regler om strafansvar for krænkelse af ytringsfrihedens grænser og skal navnlig modvirke, at der i massemedierne sker krænkelse af enkeltpersoner eller virksomheder. Det påhviler den ansvarshavende redaktør at sørge for, at et massemedie overholder god presseskik. Den, der føler sig krænket ved en omtale i et massemedie, kan klage til Pressenævnet, som kan kritisere massemediet og pålægge det at offentliggøre nævnets afgørelse, se medieansvar.