Gnomon, (gr. 'kender, person med indsigt'), gammelt astronomisk instrument til bestemmelse af solhøjde. En gnomon minder om et solur, idet den består af en lodret stok eller knogle, som kaster en skygge på et vandret plan.