Glidende gennemsnit, i en grafisk fremstilling af en udvikling over tiden en udjævning af tilfældige udsving, idet den udglattede værdi beregnes som et gennemsnit af omkringliggende værdier. I tidsrækkeanalysen betegner glidende gennemsnit en statistisk model, hvori en observation er frembragt som et vejet gennemsnit af det nutidige restled samt et eller flere fortidige restled. Disse modeller anvendes til at beskrive data, hvor en udefra kommende påvirkning, der i modellen indgår som restled, ikke alene har en umiddelbar virkning, men også påvirker fremtidige værdier. Anvendes i alt q fortidige led, betegnes modellen MA(q) for Moving Average.