Glaståre, fingertyk dråbe af glassmelte bratkølet i vand. Dråben kan modstå et hammerslag, men knækkes spidsen af, hvilket let gøres, springer dråben straks i talrige skår. Fænomenet beror på, at der dannes en skal, som forhindrer dråbens indre i at trække sig sammen under den videre afkøling. Det indre kommer derved i trækspænding, og skallen i trykspænding, svarende til hærdet glas (se hærdning). Når spidsen knækkes af, brydes skallen, og områder med trækspændinger blottes.