Gitter, optisk gitter, i optikken komponent, der benyttes til spredning af lysstråler. Det består af en række parallelle smalle spalter (ofte flere tusinde pr. mm) med samme afstand. Hver spalte spreder lyset, og da spalterne har samme indbyrdes afstand, bliver det spredte lys pga. interferens forstærket i visse retninger, der afhænger af lysets bølgelængde. Gitre anvendes i spektrometre til analyse af optiske spektre.