Girafklaver, girafflygel, en type opretstående og derfor pladsbesparende flygel, som blev opfundet i Wien og bygget over det meste af Nordeuropa især 1800-30. Den stående model med lige strenge er højest til venstre, mens den såkaldt liggende og knap så høje type med skråtstillede strenge har sit højdepunkt til højre.