Gilde, i betydningen gæstebud, se fest og skik og brug.