giftplanter

Giftplanter. Almindelig guldregn, Laburnum anagyroides, er giftig pga. dens indhold af alkaloidet cytisin. Koncentrationen er størst i bark og frø. Pga. frugternes overfladiske lighed med ærtebælge kan de udgøre en stor fristelse for småbørn; i haver plantes derfor ofte en steril hybrid med ringe frøsætning.

.

Giftplanter, planter, der kan fremkalde forgiftninger hos mennesker og husdyr. I Danmark findes flere vildtvoksende giftplanter, men også adskillige prydplanter er giftige. Giftplanter bruges visse steder til fx giftfiskeri eller til fremstilling af insektmidler, men mange har også været brugt som lægeplanter eller som rusmiddel pga. deres indhold af hallucinogene stoffer, fx cannabis og opiumvalmue. Mange alger udskiller giftige stoffer og kan udgøre et stort problem i ferskvandssøer og lavvandede havområder.

Nogle af de planter, der indgår i kosten, indeholder plantegifte: ukogte havebønnefrø indeholder lectiner; maniok og limabønne indeholder cyanogene glykosider. For at fjerne plantegiftene skal føden gennemgå en korrekt behandling, men man forsøger også at fjerne deres giftighed via planteforædling.

Bispebjerg Hospitals Giftlinje informerer om planters giftighed, symptomer og forholdsregler.

Vildtvoksende eller fra dyrkning forvildede giftplanter
dansk navn latinsk navn giftstof (eller gruppe)
anemone Anemone nemorosa anemonin
arve/grine til middag Anagallis arvensis saponiner
bidende stenurt Sedum acre alkaloider (piperidin)
bulmeurt Hyoscyamus niger tropan-alkaloider
dansk ingefær Arum maculatum rafider
fingerbøl Digitalis purpurea glukosider†††
firblad Paris quadrifolia rafider
galdebær Bryonia alba saponiner (triterpen)
galnebær Atropa belladonna tropan-alkaloider
giftig rajgræs Lolium temulentum indol-alkaloider
gifttyde Cicuta virosa cicutoxin (polyacetylen)†††
guldregn Laburnum anagyroides alkaloider (cytisin)†††
hundepersille Aethusa cynapium alkaloider (coniin)
klaseskærm Oenanthe fistulosa alkaloider (polyacetylen)
klinte Agrostemma githago saponiner
kobjælde Pulsatilla pratensis anemonin
nådesurt Gratiola officinalis glykosider (cucurbitacin)
pebertræ Daphne mezereum diterpen (phorbol)
pigæble Datura stramonium tropan-alkaloider
ranunkel/smørblomst Ranunculus acris anemonin
sevenbom Juniperus sabina lignaner (podophyllotoxin)
skarntyde Conium maculatum alkaloider (coniin)†††
skovranke Clematis erecta anemonin
sort natskygge Solanum nigrum steroid-alkaloider
stormhat Aconitum napellus alkaloider (aconitin)
svalerod Vincetoxicum hirundinaria glykosider
svaleurt Chelidonium majus glykosider
taks Taxus baccata diterpen (taxan)
tidløs/nøgen jomfru Colchicum autumnale alkaloider (colchicin)
valmue Papaver somniferum alkaloider (morfin)
vortemælk Euphorbia helioscopia diterpen (phorbol)
Desuden forekommer flere giftige svampearter
††† betegner meget giftig

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig