Ghassanider, (efter det tidligere rige Ghassan), arabisk fyrsteslægt i det syrisk-jordanske område, som i 500-600-t. var allieret med Det Byzantinske Rige mod de persiske sasanider til gengæld for økonomisk underhold og poster i administrationen. Ghassaniderne var i religiøs henseende monofysitter og blev udsat for voldsomme forfølgelser af kejser Justin 1., men den ghassanidiske konge al-Harith ibn Jabala (529-69) udnyttede kejserindens sympatier for deres kristologi og fik i 542 eller 543 viet Jakob Baradai til biskop. Han grundlagde den fortsat eksisterende jakobitiske kirke i det syriske område.