Gestaltpsykolog, psykolog, som beskæftiger sig med gestaltpsykologi.