Gerundiv, (af lat. gerundivum, afledt af gerere 'udføre'), grammatisk term, der i den latinske grammatik betegner et passivt verbaladjektiv, som ofte har en modal nuance, fx quod erat demonstrandum 'hvilket skulle bevises'. Termen gérondif bruges i fransk grammatik om den adverbielle verbalform en ... -ant 'ved at ...' som i c'est en forgeant qu'on devient forgeron 'det er ved at smede, man bliver smed', dvs. 'øvelse gør mester'. Franske latingrammatikker bruger gérondif om gerundium.