Geosynklinal er en geologisk betegnelse for en langstrakt indsænkning i jordskorpen; se geosynklinalmodellen.