Geometrisk sted er i matematikken en mængde af punkter i den euklidiske plan, der opfylder en bestemt geometrisk betingelse. Hvis C er et fast punkt, og punktet P opfylder betingelsen at afstanden fra P til C er lig 5, da er det geometriske sted for P en cirkel med centrum i C og radius 5. Det geometriske sted for de punkter, hvis afstande fra to faste punkter regnet numerisk har en given sum, er en ellipse; hvis afstandene fra de to faste punkter (regnet numerisk) har en given differens, er det geometriske sted en hyperbel.