Geometrisk nivellement, bestemmelse af et eller flere terrænpunkter vha. et nivelleringsinstrument (kikkert med vandret sigte) og en eller to lodretstillede målestænger (stadier). Ud fra en vandret sigtelinje aflæses højdeforskellen mellem to endepunkter.