Geometrisk middeltal, for n positive tal den n'te rod af tallenes produkt. Det benyttes undertiden i stedet for det aritmetiske middeltal. Se middelværdi.