Genus, (lat., svarende til gr. genos 'slægt, køn'), i biologien slægt, se systematik.