Genstand, mål for alkoholmængde; en genstand svarer til 12 gram ren alkohol. Se også alkohol.