Gennemsigtighedsprincippet, princippet om markedstransparens, er et konkurrenceretligt princip, der siger, at offentligheden skal have adgang til oplysning om erhvervsdrivendes aftaler mv. vedrørende konkurrenceforhold, ligesom myndighederne skal foretage og kan offentliggøre undersøgelser, der er egnet til at fremme gennemsigtighed vedrørende disse forhold. Gennemsigtighedsprincippet var centralt i den danske konkurrencelovgivning indtil 1997, men er forladt i dansk konkurrenceret med Konkurrenceloven, der bygger på forbudsprincippet, som er fundet udtryk i Konkurrencelovens to centrale bestemmelser: forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler mv. og forbuddet mod misbrug af dominerende stilling.