Generationsskifte, inden for landbruget betegnelse for næste generations overtagelse af landbrugsejendomme. Siden midten af 1980'erne er der i Danmark blevet omsat ca. 6000 landbrugsejendomme om året, heraf ca. 1500 via familiehandler. Generationsskiftet vanskeliggøres af, at det gennemsnitlige landbrug bliver større og større. Dermed kræver overtagelserne også større egenkapital, hvilket er et problem især for unge landmænd.