Generaladvokat, medlem af EU-Domstolen, som i hver enkelt sag udarbejder et begrundet forslag til sagens afgørelse. Generaladvokaten bistår således dommerne, som afgør sagen. Der er elleve generaladvokater ved EU-Domstolen; ved Retten i Første Instans fungerer rettens dommere i visse sager som generaladvokat.