Gebyrmærke, mærke anvendt i postvæsenet 1923-62 som kvittering for en særlig ydelse udført af postvæsenets ansatte, fx forsegling af breve eller udfyldning af blanketter. Gebyrmærker blev påklæbet forsendelsen eller blanketten og afstemplet. Det første gebyrmærke var et overtrykt portomærke. I 1926 blev der udgivet et egentligt gebyrmærke, som blev fremstillet i bogtryk; dette mærke blev i 1934 fremstillet i stålstik. Se også frimærker.