Gauss, forkortes G eller Gs, enhed for magnetisk induktion i det udvidede cgs-enhedssystem. 1 G svarer til 10-4 T (tesla).