Gauske, (af gausk(e)presse, gausk(e)valse, af gauske (v.) tage de våde ark papir af formen og lægge dem mellem filt, af ty. gautschen, kautschen, eng. couch, fr. coucher lægge), i papirmaskine system af valser, der som en vridemaskine presser vandet ud af papirbanen.