Gaugeteori, (1. led eng. gauge 'mål, måleenhed', her 'justering, kalibrering'), særlig klasse af feltteorier, som beskriver elementarpartiklers fysik, se elementarpartikler.