Gastrostomi, (gr. gastro- + stomi), kunstig frembringelse af en åbning fra mavesækken ud gennem bugvæggen.