Gastroskop, (gr. gastro- + -skop), et fleksibelt instrument til brug ved gastroskopi.