Gastrokamera, (gr. gastro- + lat. kamera), apparat til fotografering af mavesækkens indre.