Gastrilogi, (af gr. gastr- + -logi), bugtalerkunst; sammenlign med ventrilokvist.